Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies Sabaj System

Drogi Kliencie,

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu „https://sklep.sabaj.pl/”.

Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem zakupów.

 

SPIS TREŚCI:

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 2. Przekazywanie danych poza EOG
 3. Przetwarzanie danych dzieci
 4. Odbiorcy danych osobowych
 5. Uprawnienia użytkownika Serwisu
 6. Definicje
 7. Administrator
 8. Zbieranie danych osobowych
 9. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 10. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
 11. Okres przetwarzania danych osobowych
 12. Bezpieczeństwo danych osobowych
 13. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies

(z poszczególnych rozdziałów spisu treści zamieszczonego powyżej powinna być możliwość np. za pomocą hiperłączy, za pomocą kliknięcia- przejścia do poszczególnego rozdziału).

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Sabaj-System Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na ul. Domagały 15, 30-841 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000144683, dla której akta rejestrowe prowadzi Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:679-26-67-118, REGON: 357948194

adres e-mail: szafy19@sabaj.pl

 

 1. DEFINICJE
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Polityka Prywatności i Plików Cookies- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://sklep.sabaj.pl/
 • Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://sklep.sabaj.pl/. Dane te zbierane są zgodnie z zasadą określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem https://sklep.sabaj.pl/. Ponadto Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika Serwisu.

 

 1. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi m.in. następujące dane:

 • Imię i nazwisko Użytkownika,
 • Numer NIP i nazwę firmy
 • Adres pocztowy lub adres dostawy,
 • Adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • Numer telefonu kontaktowego,
 • Hasło do Konta
 • Adres IP,
 • Informacje o przeglądarce.
 • Dane zapisywane w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach.

 

 1. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

 

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania przez Użytkownika Serwisu z prowadzonego przez Administratora pod adresem https://sklep.sabaj.pl/.

 

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii m.in. adres IP lub inne identyfikatory), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu treści znajdujących się w Serwisie – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);    
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;  
 4. w celach marketingowych Administratora, w szczególności prowadzenia marketingu produktów własnych- podstawą prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu produktów własnych, promocji oferowanych produktów wśród Użytkowników Serwisu.

 

UTWORZENIE KONTA W SERWISIE (REJESTRACJA)

Osoby zakładające konto w Serwisie proszone są w formularzu rejestracyjnym o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi.

Dane osobowe podane przez osobę dokonującą rejestracji w Serwisie są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) który polega na ochronie jego praw.
 4. w celach marketingowych Administratora, w szczególności prowadzenia marketingu produktów własnych- podstawą prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu produktów własnych, promocji oferowanych produktów wśród Użytkowników Serwisu.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Jeżeli Użytkownik Serwisu składa zamówienie zakupu towaru lub wykonania usługi wiąże się to z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego przyjęcia i realizacji. Użytkownik Serwisu może również - w celu ułatwienia realizacji złożonego zamówienia- podać dodatkowe dane w uwagach do zamówienia, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Ich podanie jest dobrowolne.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu uzyskane za pośrednictwem formularza składania zamówień są przetwarzane:

 1. w celu realizacji złożonego zamówienia, m.in. dostawy towaru, kontaktu w związku z koniecznością realizacji zamówienia - podstawa prawna to niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawa prawna to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie reklamacji, gwarancji, rękojmi za wady fizyczne towaru, zwrot towar – podstawa prawna to obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 5. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób odwiedzających stronę Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator umożliwia także kontaktowanie się z Użytkownikami Serwisu przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych.

Skorzystanie z formularza w postaci okna kontaktowego wymaga podania danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe. Wskazanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zakresie objętym polami formularza. Użytkownik może podać inne dodatkowe dane, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych nieobowiązkowych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu ułatwienia obsługi zapytania na podstawie dobrowolnej zgody w przypadku, kiedy Użytkownik poda dane nieoznaczone jako obowiązkowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie praw Administratora

Piksel śledzący Homebook

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

NEWSLETTER

Użytkownik, który udostępni swój adres e-mail w celu przesyłania mu Newslettera, w którym przesyłane będą informacje handlowe, może korzystać z tej funkcjonalności udostępnianej przez Administratora. Podanie danych wskazanych przy zapisywaniu się na newslettera jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wysyłki newslettera.

 

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika Serwisu adres email informacji handlowych– na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie praw Administratora

 

OPINIA O PRODUKCIE

 

Użytkownik Serwisu może dodać w Serwisie opinię o produkcie. W tym celu musi podać imię i nazwisko oraz treść opinii. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udostępnienia opinii o produkcie w Serwisie, czy na stronie internetowej. https://sklep.sabaj.pl/.

Dane osobowe są przetwarzane w celu udostępnienia w Serwisie opinii o produkcie na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

ZAPYTAJ O PRODUKT

Użytkownik Serwisu może wysłać do Administratora pytanie dotyczące produktu. Podanie przez użytkownika Serwisu danych określonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak konieczne do przesłanie pytania dotyczącego produktu.

 1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie praw Administratora

POLEĆ PRODUKT

Użytkownik Serwisu może polecić produkt znajdujący się w Serwisie swojemu znajomemu. Wówczas konieczne jest wskazanie przez niego swojego adresu e-mail, jak również adresu e-mail swojego znajomego. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do polecenia produktu znajomemu.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu jak również znajomego, którego adres e-mail został przez niego udostępniony, są przetwarzane w celu przesłania znajomemu informacji o produkcie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym jest marketing produktów własnych oraz przesłanie informacji o produkcie znajomemu Użytkownika Serwisu na jego żądanie.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, przez który Administrator przetwarzania dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

 

 1. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu- maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub realizacji prawnie ciążącego obowiązku, jeżeli taki istnieje,
 2. Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora- aż do czasu jego realizacji bądź zgłoszenia sprzeciwu.
 3. Treść rozmowy za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz gg i przekazane w niej dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do odpowiedzi na pytanie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres ten może zostać przedłużony o okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem będą przetwarzane do momentu jego realizacji.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony maksymalnie o okres potrzebny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, w tym profilowania a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

Sabaj-System Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na ul. Domagały 15, 30-841 Kraków

e-mail:  szafy19@sabaj.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).

 

We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika Serwisu w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:

 1. określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
 2. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy),
 3. oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

 

VIII. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostępnienia funkcjonalności, a także realizacji celu przetwarzania czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, firmom księgowym, prawnym, firmom kurierskim, transportowym, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym.

Dane możemy również przekazywać innym podmiotom, kiedy ciąży na nas prawny obowiązek.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje danych Użytkowników poza tern Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym Użytkownicy nie podlegają profilowaniu.

 

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

XII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia określone w Polityce.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl